2021 Sina Cup Pro-am Match Challenge
Wednesday Jul 28 - Thursday Jul 29, 2021
北京恒大丽宫体育公园
TEAM OF CHENG 11
SCOREBOARD
9 TEAM OF YE
ROUND 3 SINGLES
ZHANG Yue (A) 4 UP
WIN
1
4 & 3
LIU Wenbo 4 DOWN
CAO Yijing (A) 5 DOWN
2
5 & 3
ZHANG Jienalin 5 UP
WIN
LUO Xuewen 3 DOWN
2
3 & 1
ZHOU Ziqin (A) 3 UP
WIN
LIU Yanwei 1 DOWN
2
1UP
CHEN Peicheng (A) 1 UP
WIN
ZENG Liqi (A) 3 DOWN
2
3UP
CONCEDE
WANG Xinying 3 UP
WIN
YE Lei (A) 2 UP
WIN
1
2 & 1
LIU Yiyi 2 DOWN
YE Wocheng 3 UP
WIN
1
3 & 2
TONG Yang (A) 3 DOWN
ZHANG Huilin AS
HALVED
DING Wenyi (A) AS
YIN Xiaowen (A) 2 UP
WIN
1
2 & 1
SUI Xiang 2 DOWN
LU Yuwen (A) 3 DOWN
2
3 & 2
DU Mohan 3 UP
WIN
CHEN Guxin 4 UP
WIN
1
4 & 2
WU ShoWai (A) 4 DOWN
HAK Shun Yat 3 DOWN
2
3 & 1
PENG Bo (A) 3 UP
WIN
ROUND 2 FOURSOMES
CHEN Guxin 6 UP / ZENG Liqi (A) 6 UP
WIN
1
6 & 4
ZHANG Jienalin 6 DOWN / PENG Bo (A) 6 DOWN
LIU Yanwei 2 UP / YE Lei (A) 2 UP
WIN
1
2 & 1
LIU Wenbo 2 DOWN / CHEN Peicheng (A) 2 DOWN
HAK Shun Yat 2 UP / LU Yuwen (A) 2 UP
WIN
1
2UP
SUI Xiang 2 DOWN / WU ShoWai (A) 2 DOWN
LUO Xuewen 2 UP / ZHANG Yue (A) 2 UP
WIN
1
2 & 1
WANG Xinying 2 DOWN / DING Wenyi (A) 2 DOWN
ROUND 1 FOUR-BALL
CHEN Guxin AS / ZENG Liqi (A) AS
HALVED
DU Mohan AS / CHEN Peicheng (A) AS
ZHANG Huilin 1 UP / YIN Xiaowen (A) 1 UP
WIN
1
1UP
LIU Wenbo 1 DOWN / TONG Yang (A) 1 DOWN
YE Wocheng 2 DOWN / YE Lei (A) 2 DOWN
2
2 & 1
LIU Yiyi 2 UP / ZHOU Ziqin (A) 2 UP
WIN
HAK Shun Yat 5 DOWN / CAO Yijing (A) 5 DOWN
2
5 & 4
WANG Xinying 5 UP / DING Wenyi (A) 5 UP
WIN